[Archiwalny] Biecz, woj. małopolskie, ul. Słoneczna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-03-05 o godz.10:00 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się:

                                                  DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: dz.nr 1013 o pow. 0,0483 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytk.185,80 m.kw. położonej w Bieczu, ul. Słoneczna  stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlice. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 421.714,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie  wartości oszacowania tj. kwotę: 281.142,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 302030004511 10000002176730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz KrygowskiKancelaria Komornicza w Gorlicach Kancelaria Komornicza 38-300 Gorlice, ul. 3 Maja 24 tel.: 183537972, fax: 183537972, komornik.gorlice.pl, email: gorlice.krygowski@komornik.plkonto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30203000451110000002176730.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120890

 

Numer oferty: L/61/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 281.142,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka