[Archiwalny] Bielany Wrocławskie, ul. Zimowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną w obrębie działki nr 297/42, 297/48 oraz 297/44 , położonej: w Bielanach Wrocławskich przy ul. Zimowej, gm. Kobierzyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Zabudowę działek o powierzchni 1731 m2 stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w budowie. Budowę rozpoczęto w październiku 2003r., stan budynku surowy, zamknięty. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z garażem w piwnicy. Ściany murowane, stropy masywne, więźba dachowa drewniana, dach stromy, wielospadowy kryty dachówką. Powierzchnia użytkowa mieszkalna – 2 x 130,20 m2, powierzchnia garażu 2 x 22,60 m2, powierzchnia gospodarcza piwnic 2 x 41,40 m2. Działka nr 297/48 niezabudowana. Do budynku doprowadzono media: woda, energia elektryczna, gaz. Odprowadzenie ścieków do sieci wiejskiej. Nieruchomość ogrodzona. Ściana oddzielająca segmenty 2b i 2c nie pokrywa się z granicą działek. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Suma oszacowania wynosi 781 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 585 750,00zł. Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   78 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię  można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 12794/12".
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 22-10-2013r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:30 do godz. 13:00
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we WrocławiuBartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97834

 

Numer oferty: L/38/N/10/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 585.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka