[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Bielsku-Białej   Rafał   Łyszczek   mający   kancelarię w Bielsku-Białej   przy ul.  Krzemiennej   7   zawiadamia   na   podstawie   art.   953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc że w dniu 2015-05-05 o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bielsko-Biała przy ul. Uczniowskiej, w skład której wchodzi parcela nr 65/1 o powierzchni 0,0535 HA zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 99,05 m2 oraz przybudowaną do niego drewnianą wiatą samochodową.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 370.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 247.066,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek ul. Krzemienna 7, 43-316 Bielsko-Biała tel. 033 488 00 70 e-mail:bielsko.biala1@komornik.pl  internet:www.komornikbielsko.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209526

Numer oferty: L/17/N/04/15
Region:
  • śląskie
Cena: 247.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka