[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie, ul. Jesionowa - lokal mieszkalny (44,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2014r.r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 22 w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" dla którego Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

 Lokal położony jest na czwartym piętrze (ostatnim) budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,70m2. Składa się z on trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w siedzibie kancelarii lub na dwa dni przed terminem licytacji na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0010 0154 8545 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §  kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komorek Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Piastowska 15/4 tel. /fax 033-8161052 e-mail: bielsko.biala.wojtowicz@komornik.plwww.bielsko.biala.komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109861

 

Numer oferty: L/16/N/12/13
Region:
  • śląskie
Cena: 90.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie