[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie, ul. Podleśna - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Ireneusz Janoszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 09-07-2015 o godz. 08:30 w w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 15,  odbędzie się druga licytacja  nieruchomości położonej przy Podleśna  43-300 Bielsko-Biała, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 707 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 471 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Ireneusz Janoszek Kancelaria Komornicza, 3 Maja 17, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała tel. 338168826 / fax. 338168826.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219406

 

Numer oferty: L/78/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 471.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka