[Archiwalny] Bienice, woj. zachodniopomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Krzysztof Musiałowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15 w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 8/9, 8/10, 8/11 o łącznej powierzchni 4,3820 ha położonej: 72-210 Dobra, Bienice. 

Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy zabudowany budynkiem pałacu i okalającym go parkiem od strony zachodniej oraz zabudową folwarczną od stron pozostałych wpisany do rejestru zabytków pod nr 928 - park, nr 1048 - pałac.

Zabudowane działki gruntu nr 8/9, 8/10, 8/11 stanowiące nieruchomość posiadają łącznie kształt w miarę regularny, teren o płaskiej konfiguracji. Przedmiotowe działki stanowią zorganizowaną całości dawnego folwarku z pałacem i parkiem.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 1 390 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1 042 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 139 000,00zł.

Kwoty oszacowania i wywołania poszczególnych działek oraz wysokość rękojmi na każdą z działek:

1)    działka gruntu numer 8/9 o pow. 0,4354 ha /symbol użytku: B-RIVa/ - zabudowana budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 518,30m2
oraz budynkiem gospodarczym (ruiny) i budynkiem melczarni (ruiny)

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 87 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 65 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00zł.

2)      działka gruntu numer 8/10 o pow. 0,7084 ha /symbol użytku: B-RIVa/ - zabudowana trzema budynkami gospodarczymi: budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 1 (pow. użytkowa: 565,4m2), budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 2 (była chlewnia; pow. użytkowa: 835,4m2), budynek gospodarczy dla rolnictwa nr 3 (były spichlerz; pow. użytkowa: 675,5m2).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 288 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4

sumy oszacowania i wynosi: 216 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00zł.

3)       działka gruntu numer 8/11 o pow. 3,2382 ha /symbol użytku: B-RIVa - 3,2152ha, W-RIVa-0,0230ha/ - zabudowana budynkiem pałacu o powierzchni użytkowej 1358,5m2 (pow. zabudowy: 589m2), budynkiem garażowym z częścią socjalną (pow. użytkowa: 77,9m2), dwoma budynkami gospodarczymi o nr 2 i 3 stanowiącymi kuźnię z częścią gospodarczą (pow. użytkowa: 342,0m2), budynkiem gospodarczym nr 4 (pow. użytkowa: 44,4m2) oraz obiektem parkowym (prawdopodobnie dawna krypta; pow. użytkowa 17,9m2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 015 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 761 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu całej nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 500,00zł.

UWAGA! do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.lobez.komornik.org/?licytacje,4

 

 

Numer oferty: L/11/N/06/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 1.042.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny