[Archiwalny] Bierutów, woj. dolnośląskie, ul. Mickiewicza - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, , sala nr 24 odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, Bierutów dz. nr 42/2, 56-420 Bierutów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana - część budynku będąca przedmiotem wyceny położona jest na działce nr 42/2, niewielki fragment części budynku znajduje się na działce nr 39/2. Po uwzględnieniu postanowień art. 231 ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny w wycenie uwzględniono również ten fragment budynku. Działka gruntu nr 42/2 o pow. 0,0055 ha zabudowana częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W skład budynku wchodzą dwie kondygnacje. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie budynku z wykorzystywaniem kominka. Pow. użytkowa budynku 94,1 mkw. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MN/U.

Suma oszacowania wynosi 103 699,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 69 132,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 369,90 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 717400045 / fax. 0717345495

 

Numer oferty: L/47/N/03/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 69.132,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka