[Archiwalny] Bojano, woj. pomorskie, ul. Zamczysko - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie prowadzonej przeciwko dłużnikowi Bogdan Płaza: w dniu 19-03-2015 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych w Pucku przy ul. 1-go Maja 15 w sali nr 15, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, działka nr 388/11, o powierzchni 690 m- zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 114,0 m-, powierzchni użytkowej 152,1 m-, powierzchni garażu, kotłowni 32,0 ni -. położonej: 84-217 Szemud, ul. Zamczysko,  Bojano, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 425 500,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sum)' oszacowania i wynosi 319 125.00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 550.00zl w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, zgodnie z art. C)53 kpc. Rękojmie ¡nożna uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddziai 1 w Gdyni 52 10201853 0000 9702 0132 1082

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.0S:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych przy ul. 1-go Maja 15 w Pucku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz aktami postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski  ul. Swarzewska 64, 84-100 Puck tel.: 058 6731122 mail: puck.migowski@komornik.pl http: www.puck.komornik.pl

 

Numer oferty: L/7/N/02/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 319.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka