[Archiwalny] Bolszewo, woj. pomorskie, ul. Szkolna - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 09:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szkolna 4, 84-239 Bolszewo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny  usytuowany jest na II piętrze budynku przy ul. Szkolnej 47 w Bolszewie, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z WC i przedpokoju. Stolarka okienna zespolona w ramach PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane pełne typu Porta, drzwi wejściowe do lokalu przeciwwłamaniowe . Wykończenie ścian : w pokoju dziennym z aneksem kuchennym ściany malowane farbą emulsyjną, na części wyłożone tapetą, między szafkami kuchennymi glazura ścienna, w pokoju i przedpokoju ściany malowane , w łazience z WC glazura ścienna. Podłogi i posadzki w pomieszczeniach: w pokoju dziennym z aneksem kuchennym, pokoju panele podłogowe, w łazience z WC i przedpokoju terakota.Łazienka wyposażona w przeszkloną , półokrągłą kabinę prysznicową z brodzikiem, podwieszoną muszlę ustępową ze spłuczką typu geberit oraz umywalkę. W kuchni kuchenka elektryczna z płyta ceramiczną, zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny. Lokal posiada balkon – płyta balkonu wyłożona terakotą mrozoodporną , balustrada stalowa. W lokalu występują wszystkie instalacje znajdujące się w budynku , instalacja wodno-kanalizacyjna , elektryczna . Ogrzewanie lokalu podłogowe , elektryczne. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Stan techniczny budynku i lokalu dobry. Powierzchnia użytkowa lokalu jest równa 34,95 m2, udział w nieruchomości wspólnej 1304/100000.

Suma oszacowania wynosi 147 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207723

 

Numer oferty: L/75/N/03/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 98.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie