[Archiwalny] Borek, gm. Rzezawa, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 20, odbędzie się:  PIERWSZA LICYTACJA  nieruchomości położonej w miejscowości Borek gm. Rzezawa, składającej się z działki nr 905 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działek niezabudowanych nr 47/1, 1018, 1072, 1125. Łączna powierzchnia działek wynosi 3,50 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą stanowi własność dłużnika.  

Nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 697 600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 523 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 69 760,00 zł w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomości tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1A.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 612 37 34

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99331

Numer oferty: L/71/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 523.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka