[Archiwalny] Brodnica, Moczadła, woj.pomorskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Kancelaria Komornicza w Brodnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2015 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:

- Moczadła, Brodnica. Opis nieruchomości działka nr 12/10 o obszarze 0,0161 ha, która stanowi drogę dojazdową do działek nr 7/8 oraz 12/6 poprzez służebność drogową.

Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 550,00 zł.

- Moczadła, 87-300 Brodnica. Opis nieruchomości działki gruntu nr 12/7, 12/8 o obszarze 0,1703 ha. Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym, Jest to budynek wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony , z garażem w bryle budynku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 222,89 m2. Rok budowy 2010, standard wykończenia wysoki.

Suma oszacowania wynosi 590 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 442 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Brodnica 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosława Gardockiego, Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica,  87-300 Brodnica, tel. 564954961 / fax. 564982362.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208281

Numer oferty: L/103/N/03/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 442.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom