[Archiwalny] Brzeszcze, woj. małopolskie, ul. Piekarska - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2016 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Piekarska, 32-620 Brzeszcze.

 

Opis nieruchomości:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków posadowionych na gruncie. Działka ewidencyjna nr 1505/51 o pow. 0,4683 HA. Działka regularnego, prostokątnego kształtu z naturalnym nieznacznym spadkiem w kierunku północno- wschodnim. Teren ogrodzony, uzbrojony, zorganizowany. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 22-11-2041, zabudowany przedsiębiorstwem produkcyjno- usługowym- zakład ubojni zwierząt rzeźnych. Zorganizowane przedsiębiorstwo obejmuje: budynek z częścią produkcyjną, magazynową, socjalną i administracyjną oraz budynek warsztatowy i infrastrukturę ( utwardzone ciągi komunikacyjne, rampy zakładowe). Budynki i budowle stanowią niezależny od gruntu przedmiot prawa własności. Powierzchni użytkowa przyjęta do obliczeń - 1034,00 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Brzeszcze, przy ul. Piekarskiej. Na terenie nieruchomości, przy południowo- zachodniej granicy znajduje się mały, jednokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, pełniący funkcję warsztatu o pow. użytkowej 11m2. funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego: B 107 UP- Tereny usługowo- przemysłowe oraz L1X2/10- tereny dróg lokalnych. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej ujawniono prawo najmu nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem. Umowa najmu zawarta na 20 lat do 31-05-2032- wartość prawa najmu: 1.496.000,00 zł. Zgodnie z umową najmu najemca może wypowiedzieć najem na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Suma oszacowania wynosi 3 116 820,00 zł  brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 2 337 615,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%)   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 311 682,00 zł. brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/312554

 

Numer oferty: L/4/N/09/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 2.337.615,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny