[Archiwalny] Brzezia Łąka, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2014 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, sala nr 16 odbędzie się druga licytacja: - nieruchomości, położonej przy Brzezia Łąka dz. nr 69/9, 55-090 Długołęka, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Jest to niezabudowana działka gruntu o pow. 0,1 ha. Kształt działki zbliżony do kwadratu. Teren działki płaski. Dojazd drogą gruntową utwardzoną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem: "MN"- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. 

Suma oszacowania wynosi 95 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 726,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 559,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 717400045 / fax. 0717345495

Numer oferty: L/165/N/12/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 63.726,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka