[Archiwalny] Brzezna, gm. Podegrodzie, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Adam Markiewicz mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, Ze w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 1015 w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

                                                             DRUGA LICYTACJA:

nieruchomości:

działka nr 444/1 o pow. 0,09 HA położona w Brzeznej Gmina Podegrodzie, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 122,70m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 313.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 209.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 26 kwietnia 2016 roku do dnia 10 maja 2016 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/293657

Numer oferty: L/3/N/05/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 209.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka