[Archiwalny] Buczkowice, woj. śląskie, ul. Jamy - nieruchomość zabudowana, działki - II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2016-06-09 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15 odbędzie się:

                                   D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

położonych w miejscowości Buczkowice przy ul. Jama, w skład których wchodzą parcele o następujących numerach ewidencyjnych: 1888/7 o powierzchni 0,0315 ha; 1539/1, 1539/5, 1539/13, 1540 o łącznej powierzchni 0,2871 ha; 1759/4, 1735/4, 1732, 1731, 1730/2 o łącznej powierzchni 0,4167 ha oraz 1756/15 o powierzchni 0,3626 ha.
Działka nr 1888/7 to nieruchomość gruntowa stanowiąca utwardzoną płytami betonowymi drogę dojazdową do przyległych nieruchomości od ulicy Jama. Działki nr 1539/1, 1539/5, 1539/13, 1540 to niezagospodarowane, nieogrodzone działki o przeznaczeniu rolnym. Działki nr 1759/4, 1735/4 są zapleczem ogrodowym dla przyległej działki nr 1756/15. Działki nr 1732, 1731, 1730/2 to nieruchomości gruntowe. Działka nr 1756/15 zabudowana jest budynkiem wypoczynkowo-opiekuńczym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 1130,62 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 87,70 m2.

Działka nr 1888/7 oszacowana jest na kwotę:              22.100,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:          14.733,33 zł
Działki nr 1539/1, 1539/5, 1539/13, 1540 oszacowane są na kwotę:          71.775,00 zł
Cena wywoławcza wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:          47.850,00 zł
Działki nr 1759/4, 1735/4, 1732, 1731, 1730/2 oszacowane są na kwotę:     104.175,00 zł
Cena wywoławcza wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:           69.450,00 zł
Działka nr 1756/15 oszacowana jest na kwotę:                         4.323.100,00 zł
Cena wywoławcza wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:                     2.882.066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/282250

Numer oferty: L/14/N/05/16
Region:
  • śląskie
Cena: 3.014.100,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny