[Archiwalny] Wądroże Wielkie, Budziszów Wielki, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Pałczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2015 o godz. 14:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze, ul. Klasztorna 5 , 59-400 Jawor, pokój 36, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ,Budziszów Wielki 36, 59-430 Wądroże Wielkie, dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 272 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 181 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 1020 3017 0000 2902 0113 3354.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze mieszczącym się pod adresem: ul. Klasztorna 5 , 59-400 Jawor.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi

Adam Pałczyński

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 24, Jawor, 59-400 Jawor

tel. 76 870 24 64 / fax. 76 870 24 64

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196684

 

Numer oferty: L/165/N/01/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 181.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie