[Archiwalny] Bukowiec, woj. łódzkie, ul. Wł.Reymonta - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-07-2015r.r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 95-006 Bukowiec, ul. Wł. Reymonta, dla której  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Przedmiot licytacji obejmuje działkę gruntu położoną w miejscowości Bukowiec, przy ul. Reymonta 6 oznaczoną numerem ewidencyjnym 177/9. Działka ta posiada powierzchnię wynoszącą 1200 mkw. i stanowi użytek B. Działka posiada ok. 30 metrów szerokości i około 40 metrów długości. W centralnej części działki znajduje się wolnostojący, jednorodzinny budynek mieszkalny, natomiast w południowo-wschodnim narożniku niewielki budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny, parterowy, wybudowany w 2005 roku. Na parterze znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz hol wejściowy i kuchnia.  Na poddaszu znajdują się pokoje mieszkalne i sypialnie. W bryle budynku znajduje się pomieszczenie garażowe. Powierzchnia zabudowy 143 mkw., powierzchnia użytkowa 209,10 mkw. Budynek gospodarczy wybudowany w 2005 roku. Powierzchnia zabudowy - 19mkw, powierzchnia użytkowa 15 mkw. Stan techniczny budynków przeciętny.

Suma oszacowania wynosi 507 200,00zł (pięćset siedem tysięcy dwieście złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 380 400,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  50 720,00zł. (pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

Rękojmię można uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa:                   BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk Kancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódź tel. 426875049 / fax. 426875049.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231456

Numer oferty: L/156/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 380.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka