[Archiwalny] Buniaki, woj. warmińsko-mazurskie - lokal mieszkalny (54,52 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015 o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój - sala 209, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Buniaki 5 , 19-300 Ełk, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  położony na pierwszej kondygnacji (parterze) w budynku wielorodzinnym we wsi Buniaki, obręb 3 – Bartosze, gmina Ełk, składający się z 2 pokoi, kuchni, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 54,52 m2, opisany w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z przynależną piwnicą i przysługującym udziałem 117/471 części w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych, obejmującej prawo własności działki gruntu nr 145/16 o powierzchni 0,0471 ha oraz własności części wspólnych budynku oraz innych urządzeń w tym udziale. 

UWAGA! Stan prawny nieruchomości wg treści księgi wieczystej  nie jest zgodny ze stanem faktycznym: w dziale I-O – w zakresie opis lokalu pominięto pomieszczenie składówki, w stanie faktycznym adoptowanej na kuchnię, zaś dotychczasowa kuchnia została adoptowana na pokój z aneksem kuchennym.

Suma oszacowania wynosi 94 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 25 1020 4724 0000 3402 0080 9384.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Ełk, 19-300 Ełk tel. (87) 732 82 00 / fax. (87) 732 82 00.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217605

Numer oferty: L/45/N/05/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 70.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie