[Archiwalny] Buniaki, woj. warmińsko-mazurskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku mającego siedzibę przy ul. Małeckich 4, w sali nr 209, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego na pierwszej kondygnacji (parterze) w budynku wielorodzinnym  we wsi Buniaki, obręb 3 - Bartosze, gmina Ełk, składającego się z 2 pokoi, kuchni, pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 54,52 m2,

Suma oszacowania wynosi 94 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ełku 25 1020 4724 0000 3402 0080 9384.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łab* przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Etku Marcin Daniel Przybyszewski Kancelaria Komornicza w Ełku 19-300 Ełk ul. Moniuszki 3 tel. (87) 732 82 00 e-mail: elk.przybyszewski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/97/N/08/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 62.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie