[Archiwalny] Cerkiewica, woj. kujawsko-pomorskie, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Mariola Krysztofiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szubinie, Pl. Wolności 4 w budynku Sądu w Żninie przy Pl. Wolności 17, , 88-400 Żnin sala nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości CEREKWICA,  88-400 ŻNIN, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie z siedzibą w Żninie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 78 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 43 1020 1505 0000 0602 0009 0159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szubinie z siedzibą w Żninie mieszczącym się pod adresem: Pl. Wolności 17, 88-400 Żnin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szubinie

Mariola Krysztofiak

Kancelaria Komornicza, 700-lecia 41, Żnin, 88-400 88-400

tel. 523020419 / fax. 523020419

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208773

 

 

Numer oferty: L/140/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 59.100,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie