[Archiwalny] Chełmek, woj. małopolskie, ul. Piłsudskiego - lokal mieszkalny (45,62 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, źe w dniu 20-02-2014r. o godz. 14.00 w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

                                                   PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Chełmek, przy ul. Piłsudskiego 10 posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Pow. 45,6200 m2 Lokal położony w Chełmku przy ul. Piłsudskiego 10. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4562/319560 w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowana jest na kwotę 120.000,00 zł. Cena  wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 90.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.000,00 najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu w/w kwoty na konto komornika).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu           .

Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A, 32-600 Oświęcim

tel./fax: 33 842 26 12; e-mail: kancelaria@komomikpaszek.pl; www.komornikpaszek.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116344

Numer oferty: L/141/N/01/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 90.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie