[Archiwalny] Chełmiec, woj. małopolskie - budynek mieszkalny (110,00 m²), działka, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Adam Markiewicz Kancelaria Komornicza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja: 

Opis nieruchomości:

działka nr 219/4 o pow. 0,06 ha położona we wsi Chełmiec, w powiecie nowosądeckim, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. ok. 110 m2,

Suma oszacowania wynosi 228 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 850,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Opis nieruchomości:

1/9 części działki nr 219/10 o pow. 0,05 ha położona w Chełmcu

Suma oszacowania wynosi 5 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 020,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 536,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. o/Nowy Sącz 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ADAM MARKIEWICZ Kancelaria Komornicza, Pijarska 6, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. 18 443-80-96 / fax. 18 440-75-48.

 

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241368

 

 

Numer oferty: L/42/N/08/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka