[Archiwalny] CHMIELNO, woj. pomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik   Sadowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kościerzynie   Szymon   Rajmund   Sporysz (tel. 58 3805550) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 23.09.2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 26 w sali nr 5. odbędzie się pierwsza, licytacja nieruchomości położonej w miejscowości CHMIELNO. powiat kartuski.

Suma oszacowania wynosi 372.075,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279.056,25 zł. Podarta cena zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.207,50 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 K.PC rękojmie można uiścić najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg w kasie  kancelarii komornika  lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580 podając jednocześnie nr księgi wieczystej, której dotyczy wplata.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie oraz budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Chmielno przy ul Damroki, na działce nr 845 opow. 812 m2

Zgodnie z przepisem art.  76 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz, 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym W KARTUZACH przy Ul.. KOSCIUSZK1 26 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Szymon Rajmund Sporysz ul. Wojska Polskiego 1a ( i piętro ), wejście od ul. Młyńskiej 83-400 Kościerzyna tel. 58 38 05550 e-mail: koscierzyna.sporysz@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/27/N/09/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 279.056,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka