[Archiwalny] CHojniczki, woj. pomorskie, ul Świerkowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-04-2016r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul. Młyńska 30 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki, przy ulicy Świerkowej stanowiącej działkę nr 517 o powierzchni 0,2234 ha , nieruchomość zabudowana jest nowo wznoszonym budynkiem mieszkalno - usługowym, pow. zabudowy obiektu około 586 m2 .

Suma   oszacowania   wynosi    340 400,00zł,    zaś    cena   wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 300.00zl.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 040,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Numer oferty: L/39/N/02/16
Region:
  • pomorskie
Cena: 255.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka