[Archiwalny] CHojniczki, woj. pomorskie, ul. Świerkowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2016 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Świerkowa, Chojniczki, 89-606 Charzykowy. 

Opis :Nieruchomość stanowi działkę nr 517 o powierzchni 0,2234 ha , nieruchomość zabudowana jest nowo wznoszonym budynkiem mieszkalno - usługowym, pow. zabudowy obiektu około 586 m2. 

Suma oszacowania wynosi 340 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 226 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji n a stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/303938

Numer oferty: L/44/N/06/16
Region:
  • pomorskie
Cena: 226.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka