[Archiwalny] Chojnów, woj. dolnośląskie, ul. Wrzosowa - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Złotoryi podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2015 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, województwo dolnośląskie w sali nr 115 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki gruntu nr 376/17 obszaru 1029 m2 przy ulicy Wrzosowej w obrębie nr 3 miasta Chojnów. Działka o kształcie regularnym (kwadrat). Lokalizacja pod względem przewidzianej funkcji jest korzystna głównie pod względem usytuowania jej na osiedlu domów jednorodzinnych, przy lokalnej drodze - ulicy Wrzosowej, o małym natężeniu ruchu kołowego oraz związany z tym niski poziom hałasu.

Wartość nieruchomości wynosi 60.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości nieruchomości, tj. 45.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest w myśl art. 962 § 1 k p c złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją w wysokości 1/10 wartości nieruchomości, tj. 6.000,00 zł w gotówce, na rachunek bankowy Komornika w BZ WBK Złotoryja nr 67109020950000000108689366 z podaniem danych i adresu osoby przystępującej do licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku konieczności zwrotu wpłaconego wadium na konto Komornika, (kosztami przesyłki zostanie obciążony wpłacający) - należy pisemnie podać dokładne dane oraz rachunek bankowy w celu zwrotu rękojmi. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie na dwa tygodnie przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi  Andrzej Maciejewski  Kancelaria Komornicza Pl. Lotników Polskich 1.59-500 Złotoryja  e-mail: zlotoryja@komornik.pl  www.komomik-zlotoryja.pl

 

Numer oferty: L/89/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 45.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka