[Archiwalny] Chotyłów, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpe, że w dniu 2016-06-21 o godzinie 09:00 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości opisanej jako grunty rolne zabudowane, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi położonej w miejscowości Chotyłów Gmina Piszczac składająca się z działek nr.:

1)     330/19 o powierzchni 2,9790 ha zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, budynkiem garażowo-warsztatowym, budynkiem magazynowym (po byłym budynku inwentarskim) oraz budynkiem paliw. Ponadto znajdują się na niej pozostałości po wiatach drewnianych oraz wody stojące po wyrobiskach oraz zakrzaczone i zadrzewione nieużytki. Działka oszacowana jest na kwotę: 447.400,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi: 335.550,00 zł.

2)    330/6 o powierzchni 1,2594 ha zabudowana budynkiem warsztatowo-produkcyjnym i piecem do wypalania cegły, ponadto znajdują się na niej pozostałości po wiatach o konstrukcji stalowej. Działka oszacowana jest na kwotę: 442.100,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi: 331.575,00 zł.

3)     330/21 o powierzchni 2,8985 ha niezabudowana, znajdują się na niej wody stojące po wyrobiskach oraz zakrzaczone i zadrzewione nieużytki. Działka oszacowana jest na kwotę: 112.900,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi'. 84.675,00 zł.

4)    330/27 o powierzchni 3,1305 ha na której znajdują się budynki o złym stanie technicznym kwalifikujące się do rozbiórki, wody stojące po wyrobiskach, nieużytki zakrzaczone oraz złoże surowców ilastych. Działka oszacowana jest na kwotę: 244.000,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi: 183.000,00 zł.

5)     330/28 o powierzchni 0,3009 ha jest niezabudowana użytkowana jako droga. Działka oszacowana jest na kwotę: 11.700,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi: 8.775,00 zł.

6)    330/29 o powierzchni 1,7950 ha jest niezabudowana, znajdują się na niej udokumentowane i nieudokumentowane złoża ilaste. Działka oszacowana jest na kwotę: 301.200,00 zł.

Cena wywoławcza powyższej działki wynosi: 225.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na dzień przed terminem licytacji w Kancelarii Komornika w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 w gotówce lub na konto bankowe komornika.

Numer oferty: L/21/N/05/16
Region:
  • lubelskie
Cena: 1.169.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny