[Archiwalny] Chylice, gmina Jaktorów, woj. mazowieckie - działka, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy    przy   Sądzie    Rejonowym   w    Żyrardowie   Adam   Derda    (tel. 46 819-19-44 e-mail:zyrardow.derda@komornik.pl) na podstawie art. 1013 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, żc: w dniu 23-06-2015r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 96-300 Żyrardów ul. Okrzei 19 . 11 piętro . odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Chylice, gmina Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie, 96-313 Jaktorów, Chylice stanowiącej niezabudowaną działkę nr 420/12 o powierzchni 0,14ha dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Suma oszacowania wynosi 177 000,00. zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 17 700,00zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się: pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucyjne związanej ze sprzedażą, reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana dochód Skarbu Państwa(art.867ze znaczkiem I kpc).

Nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500.00zł. obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godzimy dwunastej dnia następnego ( art.871kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872§lkpc).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda tel.. 46 819-19-44. e-mail:zyrardow.derda@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/222/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 88.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka