[Archiwalny] Chylice, gmina Jaktorów, woj. mazowieckie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda (tel. 46 819-19-44, e-mail:zyrardow.derda@komornik.pl) na podstawie art. 1013  kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16.04.2015r. o godz. 14:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei  II piętro odbędzie się

                                                                    pierwsza licytacja

nieruchomości położonej w miejscowości Chylice, gmina Jaktorów, powiat grodziski, woj. mazowieckie, 96-313 Jaktorów, Chylice stanowiącej niezabudowaną działkę nr 420/12 o powierzchni 0,14 ha dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma     oszacowania     wynosi   177 000,00,     zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 132 750,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się: pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny , traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucyjne związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej z egzekucji  albo  jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa(art.867ze znaczkiem 1 kpc).

Nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500,00zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godzimy dwunastej dnia następnego ( art.871kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872§ 1 kpc).   

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda Kancelaria Komornicza ul. Ok r/e i 19, 96-300 Żyrardów lei. 46 819 19 44 I'ax 46 819 18 34 c-mail: zyrardow.derda@komomik.pl

Numer oferty: L/79/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 132.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka