[Archiwalny] Ciechocinek, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Reymonta - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Krzysztof Dziedzic Z-ca Krzysztof Dziedzic na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 87-720 Ciechocinek, W. Reymonta, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 766 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 844 000,00 zł. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1271/17 o powierzchni 794 m2, zabudowana budynkiem hotelowym  o powierzchni użytkowej 641.86 m2. Budynek pełni funkcję hotelu z salą restauracyjną i zapleczem, posiada pełne uzbrojenie techniczne - wodę z sieci, kanalizację do sieci miejskiej, sieć gazową i elektryczną, instalację telefoniczną, sieć centralnego ogrzewania z własnej kotłowni ogrzewanej gazem oraz monitoring i sieć intemetu w każdym pokoju. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 276 600,00 zl. Rękojmie można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechocinku 27 10205200 0000 4102 0046 3273. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość wolno oglądać w dniu 15.04.2015 r. od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Narutowicza 16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Krzysztof Dziedzic S7-700 Aleksandrów Kujawski ul. Narutowicza I lei. 54 -425 19 62 e-rnail: aleksundrow.dziedzic@komornik.plwww.komornik-aleksundrow.pl

 

 

Numer oferty: L/174/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 1.844.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny