[Archiwalny] Cisownica, woj. śląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Cisownica, 43-440 Goleszów. 

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 6/3 o powierzchni 2283 m2. Dojazd bezpośrednio od głównej ulicy, z urządzonym i utwardzonym tłuczniem wjazdem. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: elektryczną, telefoniczną, kanalizacyjną sanitarną, wodociąg bez wykonanego przyłącza (woda z własnej studni). Wzdłuż granic działki znajduje się zieleń ozdobna wysoka, na działce wykonano murowany grill. Na działce stoi budynek usługowy (zajazd gastronomiczny "CIS"). Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, w części z użytkowym poddaszem, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej w roku 2004. Powierzchnia budynku przyjęta do określenia wartości 207,24 m2. Instalacje w budynku: elektryczna (oświetleniowa i siły), wodna ze studni ze zbiornikiem wody, gazowa, kanalizacyjna, telefoniczna, c.o. z piecem dwufunkcyjnym na gaz i grzejnikami stalowymi, konwektorowymi, alarmowa, telefoniczna, kominek w sali konsumpcyjnej, wentylacja mechaniczna w sali i kuchni, klimatyzacja w sali.

Suma oszacowania wynosi 450 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238399

Numer oferty: L/50/N/09/15
Region:
  • śląskie
Cena: 337.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy