[Archiwalny] Częstochowa, ul. Matejki - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska napodstawie art.. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2014 r. o godz. 10:10 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 132/4, obręb ewidencyjny 292 o powierzchni 0,0783 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi położona:           42-200 Częstochowa, ul.Matejki , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość   została   oszacowana   na   kwotę:   535 000,00 zł.   Cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy oszacowania   i   wynosi   356 667,00 zł.  Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię w wysokości 53 500,00 zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 z zaznaczeniem nr XV Co 6304/13.

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16.  Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komomik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Gabriela Wiśniewska

Kancelaria Komornicza w Częstochowie

42-200 Częstochowa Okólna 87 B

tcl. +48(34)3656510 e-mail: biuro@ksrv.pl

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112247

Numer oferty: L/126/N/12/13
Region:
  • śląskie
Cena: 356.667,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka