[Archiwalny] Częstochowa, ul. Południowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2013 o godz. 09:20 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki 78/1, 78/4, obręb ewidencyjny 367 o powierzchni 0,1224 ha; zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi; położona 42-200 Częstochowa, ul. Południowa, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 220 000,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  165 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 22 000,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 z zaznaczeniem nr XV Co 6299/13. W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16. Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie, ul. Okólna 87 B  tel. 0-34 3656510. Opis nieruchomości: Na nieruchomości posadowiony jest parterowy budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony z poddaszem. W budynku są trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Budynek wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Do budynku doprowadzone są woda i energia elektryczna. Ścieki odprowadzane są do szamba. Nieruchomość z ogrodzeniem stałym.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska Kancelaria Komornicza W Częstochowie ul. Okólna 87b, 42-200 Częstochowa, tel. 034 365-65-10 fax  034 368 30 14, e-mail: czestochowa5@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95412

 

 

Numer oferty: L/18/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 165.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka