[Archiwalny] Częstochowa, woj. śląskie, ul. Malczewskiego - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 12, 43-300 Bielsko Biała, pokój 15, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Malczewskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała. 

Suma oszacowania wynosi 128 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69 1020 1390 0000 6302 0018 0455.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 12, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur Kancelaria Komornicza, Michałowicza 12, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała tel. 338124917 / fax. 338124917.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230795

Numer oferty: L/9/N/09/15
Region:
  • śląskie
Cena: 96.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie