[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, os. Robotnicze - lokal mieszkalny (42,57 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Paweł Swędzioł na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 983 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2014 r.o godz. 09:00 sala 124 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odbędzie się: druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. os. Robotnicze 8a i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. 

Prawo to oszacowane jest na kwotę: 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 75.333,33 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,57 m2 (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z we). Lokal położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego tj. kwotę 11.300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Pawła Swędzioł w Banku BPH SA nr: 61 1060 0076 0000 3280 0000 0111 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Paweł SwędziołKancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej ul Zielona  Dolina 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 530 474 160 mail dabrowa.gornicza4@komornik.pl 

 

Numer oferty: L/144/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 75.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie