[Archiwalny] Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, ul 11 Listopada - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara, na podstawie przepisu art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07-09-2016 r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Wydziału I Cywilnego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23, w sali nr 124, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oddany w użytkowanie wieczyste, położony: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada wraz z przysługującym dłużnikowi prawem własności budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie. Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 92, karta mapy 84, o powierzchni gruntu 2001 m2, położona w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada.

Działka zabudowana myjnią samochodową kontenerową, 6 - stanowiskową: kontener techniczny, konstrukcja stalowa. Na dzień dokonania opisu i oszacowania myjnią a nie była użytkowana - zdemontowano urządzenia techniczne służące do obsługi.

 

Suma oszacowania nieruchomości, z uwzględnieniem wartości obciążającej ją służebności, wynosi 1.197.159,00zł. brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 798.106,00zł. brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119.715,90zł. brutto, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/312183

Numer oferty: L/27/N/07/16
Region:
  • śląskie
Cena: 798.106,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny