[Archiwalny] Dąbrówka Nowa, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Tadeusz Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2015 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul.Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Dąbrówka Nowa, 86-014 Sicienko, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 763 234,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 508 822,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 323,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 10201462 0000 7102 0022 4303.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szubinie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 3, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Tadeusz Matusiak Kancelaria Komornicza, Młyńska 12 A, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 05 77 / fax. 52 386 05 77.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228015

 

Numer oferty: L/114/N/06/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 508 822,67 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka