[Archiwalny] Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2015 o godz. 09:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy , 14-120 Dąbrówno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki nr:-nr 79 o powierzchni 0,32 ha wartość rynkowa 64 350,00 zł ( nieużytek )-nr 81 o powierzchni 0,09 ha wartość rynkowa 18 100,00 zł ( grunty orne RV ) Działka nr 79 położona w Dąbrównie, w okolicach ul. Kajki, niedaleko linii brzegowej Jeziora Wielka Dąbrowa. Działka o bardzo nieregularnym kształcie. Na granicy południowej porośnięta drzewostanem samosiewnym . Z pozostałych stron granica działki przebiega wzdłuż skarpy (uskok terenu od 3 m do około 10 m ). Urwisko zajmuje powierzchnię około 0,13 ha ( około 40% powierzchni działki ). Pozostała część działki zachwaszczona oraz porośnięta samosiewami. Dojazd do działki ulicą Kajki o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą gruntową ( porośniętą chwastami, krzewami oraz drzewostanem ). Działka nr 81 położona w Dąbrównie, w okolicach ul. Kajki, niedaleko linii brzegowej Jeziora Wielka Dąbrowa. Działka o bardzo nieregularnym kształcie zbliżonym do klina. Na granicy północnej porośnięta drzewostanem samosiewnym .Od zachodu granica działki przebiega wzdłuż skarpy (uskok terenu od 0,5 m do około 6 m ). Urwisko zajmuje powierzchnię około 0,02 ha ( około 20% powierzchni działki ). Pozostała część działki zachwaszczona oraz porośnięta samosiewami. Dojazd do działki ulicą Kajki o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą gruntową ( porośniętą chwastami, krzewami oraz drzewostanem ). Suma oszacowania działki nr 79 wynosi 64 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 900,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 435,00zł. Suma oszacowania działki nr 81 wynosi 18 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 066,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 06 marca 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 20846/13 rękojmia"

Suma oszacowania wynosi 82 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 966,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 245,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199815

 

Numer oferty: L/40/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 54.966,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka