[Archiwalny] Dębica, woj. podkarpackie, ul. Poddęby - lokal mieszkalny (74,68 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05 marzec 2014 r. o godz 13:45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dębicy sala nr 9 odbędzie się:

                                                                   DRUGA LICYTACJA

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 39-200 DĘBICA ul. Poddęby 1. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym na parterze i posiada powierzchnię 74,68 m2 składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju oraz pomieszczenia piwnicznego. Lokal wyposażony jest w wodę, energię elektryczną, miejską kanalizację, gaz oraz centralne ogrzewanie MPEC, posiada ekspozycję południowo-wschodnio-północną. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 60/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu wieczystym działki nr 978/9 objętej KW. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 193.075,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 128.716,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy nr: 73 1020 4405 0000 2902 0009 0761 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.         

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy Kancelaria Komornicza 39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 32 B tel.: 14 681-43-54, fax: 14 681-43-54, www.komornik-debica.pl, email: debica@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119241

Numer oferty: L/184/N/01/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 128.716,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie