[Archiwalny] Dębica, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 marzec 2015r. o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dębicy, sala nr 22 odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 1828 o pow. 2,9024 ha, dz. nr 1785 o pow. 0,1554 ha, dz. nr 1845/1 o pow. 0,0207 ha, dz. nr 1833 o pow. 0,2010 ha, dz. nr 1834/2 o pow. 0,1434 ha, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w DĘBICA. 

Działka 1828 o kształcie nieregularnym, położona nad rzeką Wisłoka. Działka zabudowana trzema budynkami:

- zlokalizowany w okolicy bramy wjazdowej budynek murowany, użytkowany jako garaż,

- budynek murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony, brak widocznego dachu, porośnięty roślinnością pnącą

- budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, stan surowy zamknięty, budynek składa się z części starej, murowanej oraz dobudowanej części nowej o konstrukcji tradycyjnej murowanej.

Działka w pełni uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. W parku ze starodrzewem znajduje się staw o pow. ok. 0,07 ha. Cały kompleks ogrodzony, wraz z parkiem stanowi zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków. 

Działka 1785 stanowi drogę wewnętrzną asfaltową o kształcie nieregularnym, łączy działkę 1828 z droga publiczną. 

Działka 1845/1 ma kształt litery L, przylega do drogi wewnętrznej. Działka częściowo zadrzewiona, na działce znajduje się murowana stacja transformatorowa. 

Działka 1833 stanowi drogę wewnętrzną, w większej części wyłożona płytami betonowymi, od strony ul. Starzyńskiego wyasfaltowana. 

Działka 1834/2 ma kształt nieregularny, częściowo zadrzewiona. Na działce znajdują sie dwa zbiorniki związane z kanalizacją oraz dwa baseny połączone z rzeką Ostrą, częściowo w obszar tej działki wchodzi przepompownia z działki 1834/1 wraz z ogrodzeniem. 

Działki 1828, 1785, 1845/1, 1833, 1834/2 stanowią własność dłużnika Prywatna Klinika Rehabilitacyjna Zespół Dworsko Parkowy Latoszyn Sp. z o.o., położone są w miejscowości Dębica.  

Nr dz.

Suma oszacowania

Cena wywołania na I licytacji (3/4 sumy oszacowania)

Wysokość rękojmi

1828

2.579.571,00 zł

1.934.678,25 zł

257.957,10 zł

1785

225.400,00 zł

 169.050,00 zł

  22.540,00 zł

1845/1

48.955,00 zł

36.716,25 zł

4.895,50 zł

1833

252.702,00 zł

189.526,50 zł

25.270,20 zł

1834/2

   149.547,00 zł

    112.160,25 zł

     14.954,70 zł

Sumy oszacowania są wartościami netto. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy nr: 73102044050000290200090761 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie

 Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00  zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy ul. Konarskiego 32b, 39-200 Dębica tel.: 14 6814354 email: debica@komornik.pl http: www.komornik-debica.pl

 

 

Numer oferty: L/142/N/03/15
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny