[Archiwalny] Dębica, woj. podkarpackie, ul. Świętosława - lokal mieszkalny (47,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Świętosława 1, 39-200 Dębica, dla którego Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal położony jest na drugim piętrze w części środkowej budynku z ekspozycją północ-południe i posiada powierzchnię 47,90 m2. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa, gimnazjum oraz cmentarz. Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC oraz balkonu. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Ściany działowe pomiędzy kuchnią, przedpokojem i jednym pokojem od strony północnej zostały wyburzone dzięki temu z tych pomieszczeń powstało jedno większe pomieszczenie pełniące trzy funkcje (przedpokoju oraz pokoju z aneksem kuchennym). Na posadce panele podłogowe, ściany są tapetowane, łazienka i WC wyłożone płytkami ceramicznymi. W kuchni przy zlewozmywaku i kuchence na ścianie płytki ceramiczne, na posadce panele podłogowe. Sufit w tej części z płyt gipsowo-kartonowych. W pozostałych pokojach na posadce parkiet, ściany tapetowane, sufit malowany emulsyjnie. Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę z wodociągu miejskiego I odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji. Spółdzielcze własnościowe prawo do niniejszego lokalu posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy.

Suma oszacowania wynosi 142.033,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106.524,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 203,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 44050000290200090761.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dębicy

Michał Turczyk

Kancelaria Komornicza, Ks. Konarskiego 32B, Dębica, 39-200 Dębica

tel. 14 681-43-54 / fax. 14 681-43-54

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157395

Numer oferty: L/78/N/08/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 106.524,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie