[Archiwalny] Dęblin, woj. lubelskie, ul. Podchorążych - lokal mieszkalny (81,94 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2015 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Podchorążych 6, 08-530 Dęblin, dla którego Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny położony w Dęblinie przy ul. Podchorążych 6 składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 81,94 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z przynależną do tego lokalu komórką nr 17 o powierzchni 8,27 m2 znajdującą się w osobnym budynku gospodarczym. Z własnością powyższego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący 8863/183521 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu.

Suma oszacowania wynosi 176 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rykach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rykach

Andrzej Kijak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 5, Ryki, 08-500 Ryki

tel. 81 865 16 13 / fax. 81 865 16 13

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218625

Numer oferty: L/166/N/05/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 117.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie