[Archiwalny] Dębno, woj. wielkopolskie, ul. Powst. Wlkp. - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2015 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, pokój 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Dębno ul. Powst. Wlkp. 53, 62-060 Stęszew, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym dz. nr 383/6 o pow. 0,0510 ha ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony parterowy. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej częściowo kryty dachówką, częściowo papą. Wybudowany w technologii tradycyjnej przed I wojną światową. Składa się z trzech pokoi, kuchnia, korytarz, altana. Instalacje energia elektryczna, woda, kanalizacja do zbiornika bezodpływowego, ogrzewanie piecami, Pu=64,60m2. 

Suma oszacowania wynosi 167 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 593,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 739,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041440000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak Kancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 614446971 / fax. 614446971.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225163

 

 

Numer oferty: L/60/N/06/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 111.593,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka