[Archiwalny] Dębowa Góra, woj. łódzkie - nieruchomość gruntowa (udział), II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2016r. o godz. 13:55 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul.Reymonta 12/14 w sali I, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania ułamkowej części nieruchomości stanowiącej udział 6/10 w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 90/6 o pow.0,1700ha (z wypisu z rejestru gruntów wynika pow.0,1689ha) stanowiący drogę dojazdową utwardzoną trylinką położonej: 96-100 Skierniewice, Dębowa Góra. 

Suma   oszacowania    wynosi 44 230,00 zł,     zaś    cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 486,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 423,00zł + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce wpłaconej w kasie kancelarii komornika lub znajdować się na koncie Komornika w banku

Numer oferty: L/21/N/04/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 29.486,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka