[Archiwalny] Dębowa Góra, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Dębowa Góra, 96-100 Skierniewice. 

Suma oszacowania wynosi 1 691 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 268 775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169 170,00 zł.   Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego    postanowienia   sądu   o   utracie   rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Skierniewice     59 10204580 0000 1402 0045 8810.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, 96-100 Skierniewice tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07.

 

Więcej informacji na stronie :http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250847

 

Numer oferty: L/24/N/11/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.268.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny