[Archiwalny] Dębowa Góra, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2016r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul.Reymonta 12/14 w sali I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną nieruchomość działka nr 90/7 o pow.0,6300ha (z wypisu z rejestru gruntów wynika pow.0,6326ha). Działka zabudowana kompleksem o charakterze przemysłowo-usługowym. Teren jest utwardzony, oświetlony, ogrodzony i uzbrojony w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, woda i kanalizacja - własny zbiornik bezodpływowy na nieczystości o pojemności 60 tys.litrów. Działka porośnięta krzewami ozdobnymi, dojazd bezpośrednio z drogi publicznej. Na terenie nieruchomości znajduje się: 1/budynek magazynu wyrobów gotowych: konstrukcja stalowa, obiekt parterowy bez podpiwniczenia. W skład obiektu wchodzi: magazyn wyrobów gotowych, kantor magazyniera, dział zbytu, kontroli jakości i sklep fabryczny o pow.użytkowej 352,15m2 2/ budynek szwalni z zapleczem socjalnym: parterowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji mieszanej o pow.użytkowej 629,40m2 3/ budynek administracyjno- magazynowy: parterowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji stalowej o pow.użytkowej 442,06m2 położonej: 96-100 Skierniewice, Dębowa Góra. 

Suma   oszacowania   wynosi   1 691 700,00  zł,   zaś   cena   wywołania   jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.127.800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169 170,00zł + 2,00zł tytułem przelewu pieniędzy. Rękojmia powinna być złożona w gotówce wpłaconej w kasie kancelarii komornika lub znajdować się na koncie Komornika w banku.

 

Numer oferty: L/20/N/04/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.127.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny