[Archiwalny] DObroszyce, woj. dolnośląskie, ul. Fabryczna - lokal mieszkalny (37,00 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014 o godz. 14:50 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, sala nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy ul. Fabryczna 2, 56-410 Dobroszyce, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to lokal mieszkalny o pow. użytkowej 37,0 mkw. Lokal jednopoziomowy, położony na parterze ( I kondygnacji) jednokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 2,6 mkw. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i lokalną CO zasilaną kotłem elektrycznym.

Suma oszacowania wynosi 39 225,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 418,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 922,50 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica

tel. 717400045 / fax. 0717345495 

Numer oferty: L/163/N/07/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 29.418,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie