[Archiwalny] Drobin, Setropie, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel.24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z/s w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

  •        działka gruntu nr 186/2 o pow. 0,09ha ze studnią głębinową
  •         niezabudowana działka gruntu nr 107 o pow. 1,21 ha
  •        zabudowana działka gruntu nr 108 o pow. 3,55ha

- budynkiem magazynowym (po prawej stronie bramy wjazdowej) o pow. użytkowej 207m2murowanym, więżba drewniana kryta papą, okien i drzwi brak

- zespół budynków produkcyjno - biurowych stanowiących jeden obiekt o pow. użytkowej 900m2

- środkowa część zespołu - budynek 3-kondygnacyjny murowany (okna schody oraz strop stalowe)

- na skrzydle (w kierunku zachodnim) - budynek murowany jednokondygnacyjny

- na skrzydle (w kierunku północnym) - budynek murowany - była kotłownia

- na skrzydle (od strony wjazdu) - budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy byłe pomieszczenia płukania ziemniaków i pom. ma melasę, na parterze była słodowma, na piętrze byłe biuro i część mieszkalna składająca się z 5 pokoi, kuchni i łazienki)

- od strony południowej do skrzydła zachodniego został dobudowany garaż

- budynek dyżurki murowany o pow. zabudowy 7,5m2

- budynek wagowy z wagą 10T

- oczyszczalnia ścieków o pow. zabudowy 145m2

położonej: 09-210 Drobin, Setropie, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgi wieczyste o numerach KW  (działka grantu nr 186/2), PL1E/00016856/4 (działki grantu nr 107, 108)

Suma oszacowania wynosi 322 100,00zł. cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 214 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 300,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09.02,2015r.: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W/w nieruchomość można oglądać w terminie 26.01.2015r - T0.02.2015r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Sierpcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,

nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda                                             '                                

Kancelaria Komornicza w Sierpcu 09-200 Sierpc Jana Pawła II 29A/13 tel. tel/fax 24 275 14 23 e-mail: sierpc@komomik.pl

Numer oferty: L/104/N/01/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny