[Archiwalny] Druga licytacja nieruchomości w Gołdapi woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2013r.o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Olecku I Wydziale Cywilnym, mającego siedzibę przy ul. Osiedle Siejnik 18 odbędzie się druga licytacja:

I. Wieczystego użytkowania ustanowionego do dnia 30-05-2093r. nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 575o pow. 0,2598ha zabudowanej budynkiem zakładu odzieżowego o funkcji magazynowo-produkcyjnej o pow. netto 694,65 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. zabudowy 40,56 m2 położonej: 19-500 Gołdap, ul. Lipowa, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 642.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 428.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 642.000,00 zł  najpóźniej   w  dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 93 1060 0076 0000 3200 0134 0735.


II. Wieczystego użytkowania ustanowionego do dnia 27-04-2040 r. nieruchomości gruntowych „ oznaczonych jako działki nr 875/1 i 875/3 o łącznej pow. 0,0337 ha zabudowanych budynkiem hotelowo-gastronomicznym o pow. netto 907,92 m2 wybudowanym w 1991 r., oraz wieczyste użytkowanie ustanowione do dnia  17-09-2092 r. nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 875/5 o pow. 0,0278 ha, zabudowanej podziemnym zbiornikiem na olej opalowy i zsyp węgla, oraz budowlą tarasu przy restauracji. Nieruchomości tworzą zwarty kompleks zabudowy o jednolitym przeznaczeniu usługowo-handlowym i są objęte umową najmu położone: 19-500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa , dla których Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste . Suma oszacowania wynosi 2.007.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.338.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200.700,00 zł  najpóźniej   w   dniupoprzedzającym przetarg. Rękojmięmożna uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA - 93 1060 0076 0000 3200 0134 0735.

 

III. Wieczystego użytkowania ustanowionego do dnia 20-01-2070 r. nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 947/l o pow. 0,1308 ha zabudowana domem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej I45 m2, budynkiem mieszkalnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym wykorzystywanym na cele biurowe o pow. użytkowej 279,Olm2, oraz budynkiem garażowym o Pow. użytkowej 66,40 m2, należąca do dłużnika osoby fizycznej, położona: 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego , dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Sumaoszacowania wynosi 792.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 Silmy oszacowania i wynosi 528.266,67 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79.240,00 zł   najpóźniej   w   dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA - 93 1060 0076 0000 3200 0134 0735

IV. Wieczystego użytkowania ustanowionego do dnia 14-12-2093 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 947/2, 1839, 1844/1 o łącznej pow. 0,3823 ha, zabudowanej murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 59,04 m2 wybudowanym w 1996r., należąca do dłużnika: osoby fizycznej, położona: 19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego ,dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze . Suma oszacowania wynosi 262.100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 174.733,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.210,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA - 93 1060 0076 0000 3200 0134 0735

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07: 00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu. że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Izabela Szweblik

ul.. 11-Listopada 10 10, 19-400 Olecko

tel.: 87 5201638

email: olecko@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/55070;

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/55069

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/55072

 

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny