[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Granicznej w Szczuczynie woj. podlaskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2013 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży   z   siedzibą   przy   Kolejowa 1,   19-200   Grajewo,   odbędzie   się   druga   licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Graniczna , 19-230 Szczuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość; działka  o powierzchni 811 mkw; zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny piętrowy, podpiwniczony w zabudowie bliźniaczej, rok budowy 1982, powierzchnia użytkowa 139,24mkw.

Suma oszacowania wynosi 248 623,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 165 749,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 862,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76683

 

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 165.749,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka